Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 6MWP (ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΥΧΩΡΙ)

Στοιχεία έργου

Φ/Β πλαίσια: Yingli Solar (YL 235 P-29b)
Αντιστροφείς (Κεντρικοί): SMA 720CP
ΜΤ: ABB
Πεδία ΜΤ: Schneider Electric
Βάσεις: Solar Cube
Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων/ Αντικεραυνική προστασία: DEHN