ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δαρδανελλίων 14 Νέα Κυψέλη
ΤΚ 11363.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

(+) 30
2108828943

FAX

(+) 30
2108648654