Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 700KW (ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ)

Στοιχεία έργου

Φ/Β πλαίσια: Yingli Solar (YL 230 P-29b)
Αντιστροφείς: DIEHL AKO (PLATINUM 7200TL)
Υποσταθμός Μέσης Τάσης (ΜΤ): Scneider Electric
Βάσεις: Solar Cube
Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων: ELEMKO