Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 1,05ΜWP (ΛΟΥΖΕΣ)

Στοιχεία έργου

Φ/Β πλαίσια: Yingli Solar Panda (YL 265 C-30b)
Αντιστροφείς (String): SMA STP 10000TL, STP 12000TL, STP 15000TL, STP 17000TL
ΜΤ: ABB
Πεδία ΜΤ: Schneider Electric
Βάσεις: Rama (Μονοπάσσαλο Σύστημα – διπλό portrait)
Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων/ Αντικεραυνική προστασία: DEHN